Faculty Of Business And Tourism Online Learning Program

Određivanje osnovnog rečnika

Administratori mogu da odrede rečnik koji će biti osnovni.

Ovi rečnici mogu biti deo bilo kojeg kursa (but particulary front page).

Razlika između normalnog lokalnog rečnika i osnovnog rečnika je da se u osnovnom rečniku pojmovi koriste za kreiranje automatskih linkova na nivou celog sajta (a ne samo na nivou kursa kome rečnik pripada).

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English