Faculty Of Business And Tourism Online Learning Program

Mešanje

Ukoliko podesite ovu opciju na "Da", onda će redosled podpitanja biti izmešan svaki put kada student započne rešavanje testa koji sadrži ovo pitanje - obezbedite da opcija "Izmešaj unutar pitanja" u podešavanjima testa, bude postavljena na "Da".

Svrha ovoga je da se studentima malo oteža mogućnost da prepisuju jedni od drugih.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English