Faculty Of Business And Tourism Online Learning Program

Mešanje odgovora

Ukoliko podesite ovu opciju na "Da", onda se redosled odgovora nasumično meša svaki puta kada student započne da rešava test koji sadrži ovo pitanje - obezbedite da opcija "Izmešaj unutar pitanja" u podešavanjima testa, bude postavljena na "Da".

Svrha ovoga je da se studentima malo oteža mogućnost da prepisuju jedni od drugih.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English