Faculty Of Business And Tourism Online Learning Program

Sažetak sadržaja resursa

Sažetak je veoma kratak opis resursa. Možete ga posmatrati kao metapodatke.

Za neke opcije prikaza resursa, sažetak se prikazuje zajedno sa samim resursom, a inače se pojavljuje na stranici spiska postojećih resursâ, olakšavajući studentima pronalaženje određenih resursâ.

Nemojte doći u iskušenje da pišete suviše mnogo ovde, ili da uključite i sam resurs!

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English